STATUT SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRBIJE

https://spsnis.rs/wp-content/uploads/2023/04/Statut.pdf