1. Prof.dr Mile Ilić, šef odborničke grupe SPS-JS
  2. Prof.dr Igor Novaković, zamenik predsednika Skupštine grada
  3. Prof.dr Vidojko Djordjević
  4. Bojana Simović
  5. dr Suzana Radovanović
  6. Darko Nikolić