prof. dr Igor Novaković

BIOGRAFIJA

rođen 1970. Godine u Nišu. U Nišu završio osnovnu, srednju školu i Elektronski fakultet.  Doktorirat, Ekonomski fakultet, Niš, Univerzitet u Nišu, na temu ”Inovativnost privrede kao ključna determinanta  konvergencije zemalja različitih nivoa ekonomske razvijenosti” 

Profesor na nekoliko visokoškolskih ustanova u zemlji: docent Učiteljski fakultet, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, 2002. Vanredni profesor, Fakultet za Menadžment-Novi Sad, 2005. Vanredni profesor Učiteljski fakultet, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, 2011, Profesor Visoke poslovne škole u Blacu, 2002.

Stručno se usavršavao u inostranstvu u: CIBA, Bazel, Švajcarska, upravljački informacioni sistemi, 4 meseca, 1997; Yucan, Frankfurt, Nemačka, stručno usavršavanje, upravljački informacioni sistemi, 3 meseca, 1998; BBAval, Bezema, Stoll, stručno usavršavanje, upravljački informacioni sistemi,  6 meseci, 1999. Međunarodno certifikovan za obavljanje poslova iz nekoliko stručnih oblasti (Finansijsko-ekonomski menadžment, Upravljanje ljudskim resursima, Računovodstvo, od strane German Organisation for Technical Cooperation (GTZ), 2005., 2006., 2007. Poseduje predavačku licencu za TOPSIM, najčuveniju aplikaciju iz simulacije jednog proizvodnog preduzeća. Od 2002.-2016., obučavao studente i menadžmente multinacionalnih kompanija u Nemačkoj i Srbiji, kao i buduće licencatore, na DHBW Univerzitetu u Štutgartu, čiji su osnivači Daimler, Porshe, RuckBau, Bosh, Siemens…

Naučne oblasti kojima se bavi su: inovativnost, privredni rast, konvergencija, teorija razvoja, konkurentnost

Radio u privredi od 1995. do 2002. godine u D.P. Niteks-Niš, zamenik komercijalnog direktora

 nakon toga se posvetio univerzitetskoj karijeri, od 2002.-2008., pomoćnik direktora Visoke poslovne škole u Blacu,

Šef odseka Menadžment i internacionalna biznis administracija, 

Od 2008.-2012.godine, obavljao dužnost predsednika GO Palilula-Niš

.Nakon toga, predsednik Skupštine GO ”Palilula”.

U 2012. godini, odbornik Skupštine grada

Pomoćnik gradonačelnika.

Novembra 2012. izabran za generalnog PD ”Jugoistok”-Niš, zavisnog privrednog društva EPS-Srbija. 

Šef odborničke grupe u Skupštini Grada Niša. 

Član saveta Medicinskog fakulteta u Nišu. 

Član Saveta Beogradske poslovne akademije. 

Član saveta Akademije Južna Srbija u Leskovcu,

Predsednik UO RK Železničar u Nišu, 

Predsednik Skupštine RK Železničar u Nišu; 

Član Saveta za kontrolu rada JKP u Nišu,

Predsednik nadzornog odbora JKP ”Naissus”’Niš, 

Član Komisije za socijalna pitanja SG Niša, zamenik šefa odborničke grupe u SG Niša, 

2020-danas, zamenik predsednika Skupštine grada Niša.

Autor je tri monografije, 6 udžbenika, 2 pomoćna didaktička sredstva. Predsednik komisije za odbranu 46 diplomskih radova, 15 magistarskih radova, dve doktorske disertacije. 

Ima objavljene naučne reference međunarodnog nivoa u oblastima: struktuiranje poslovnih pravila tokom razvoja informacionog sistema, promenljiva uloga informacionih sistema u organizacijama, proširenje funkcionalnosti CASE alata, dijagrami razmeštanja e-business aplikacija za upravljanje lancem snadbevanja, teorija razvoja, inovativnost, konkurentnost.

Poseduje i reference nacionalnog nivoa u obliku publikacija u domaćim časopisima.

Licenciran za lobistu od strane Agencije za sprečavanje korupcije.

Saopštavao je na međunarodnim naučnim skupovima gde je bio jedini autor ili prvi koautor

U stručnom radu se dokazao kroz prihvaćene ili realizovane projekte, patente, softvere, zakonske tekstove, kao na primer: primena modernih metoda i tehnika u projektovanju proizvoda, Globalni projekat CIM koncepta, logički model podataka IIS (integralni informacioni sistem), projekte računarsko-telekomunikacione mreže.

Palilula:

Palilulska pijaca, izgradnja

Palilulska pijaca, signalizacija i saobraćajna petlja

Istočna i zapadna kapija (ograda) Starog groblja, izgradnja,

Bubanj, potpuna rekonstrukcija, izgadnja 3 amfiteatra, rekonstrukcija Spomen parka

Monografija “Palilula”

preko 10 realizovanih projekata IPA fondova i ostalih međunarodnih donatora

sistem “48 sati” za rešavanje problema u GO Palilula u roku od 48 sati

rekonstrukcija više od 30 ulica,

preko 3000 sadnica drveta

 Centar za razvoj MSP

PD Jugoistok:

  1. Projektovanje i izgradnja TS 110/10 Doljevac
  2. Projektovanje i izgradnja TS 110/10 Soko Banja
  3. Poslednji reprogram na 10 godina i otpust od 40% zaostalih dugova. Ovim reprogramom zarađeno preko 70 miliona evra
  4. Stabilnost elektroenergetskog sistema dovedena na 98%
  5. Rekonstrukcija pedesetak TS 35/10
  6. Potpuna revitalizacija voznog parka, opreme
  7. Nakon 15 godina, zabeležen dobitak u poslovanju.

Govori engleski jezik. Oženjen, otac jednog deteta.