U nedelju, 21. maja u Nišu, nesrećnim slučajem, u 81. godini stradao je prof. dr Mile K. Novaković, doktor tehničkih nauka, dipl. inž. tehnologije. Bio je, između ostalog, redovni profesor Univerziteta u Nišu, narodni poslanik i od 1975. do 2000. godine generalni direktor Niteksa. Komemorativni skup je u sredu, 24. maja na Univerzitetu u Nišu, a sahrana dan kasnije na Novom groblju.

Bio je i redovni član Akademije kompjuterskih nauka (Kijev, Ukrajina), predsednik Skupštine Udruženja stvaralaca Niša i redaktor (urednik) poglavlja Privreda u Enciklopediji Znamenite ličnosti Niša.

Mile Novaković je rođen 9. februara 1942. fodine u Sijarini. Osnovnu školu završio je u Sijarinskoj Banji kao đak generacije, a potom upisao i završio Leskovačku realnu gimnaziju, sa odličnim uspehom i renomeom jednog od najboljih đaka svoje generacije, piše u Enciklopediji Znamenite ličnosti Niša 2.

– Dragi prijatelji, moj otac prof. dr Mile Novaković je danas poginuo. Dužnost oca je da dobro vaspita sina, dužnost sina je da dostojno sahrani oca. Zato vas obaveštavam da je komemoracija u sredu, 24.maja 2023. u 12 časova u Velikoj sali Univerziteta u Nišu. Sahrana je u četvrtak, 25.maja 2023. u 12 časova na Novom groblju u Nišu – napisao je Igor Novaković u objavi na “Fejsbuku”.
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, hemijski odsek, upisuje 1960/61. i završava studije u rekordnom roku 1964. sa odličnim prosekom ocena. Postdiplomske studije upisuje 1970. na Katedri za organsku hemiju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Studije završava 1974. sa odličnom prosečnom ocenom u toku studija i na odbrani magistarske teze. Pred komisijom uglednih profesora organske hemije Beogradskog univerziteta 1977 odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora tehničkih nauka – navodi se u Enciklopediji.

Godine 1964. počeo je da radi u Niškoj industriji tekstila Niteks, tri godine kasnije postao je rukovodilac Laboratorije, a 1969. direktor razvojnog sektora.

Godine 1975. referendumom, prvi put organizovanim u jugoslovenskoj privredi, sa 99,9% glasova uposlenih radnika biva izabran za generalnog direktora Niteksa. Na ovoj funkciji ostaje do 5. oktobra 2000, kada, zbog poznatih političkih previranja u Srbiji, podnosi neopozivu ostavku – piše u Enciklopediji.

Paralelno sa radom u fabrici, Mile Novaković je 1971. godine izabran za asistenta na Hemiji tek osnovanog Filozofskog fakulteta u Nišu, a 1977. za docenta na Višoj organskoj hemiji istog fakulteta.

Po osnivanju Tehnološkog fakulteta u Leskovcu Univerziteta u Nišu 1980. izabran je za vanrednog profesora na predmetu Hemija boja i pomoćnih sredstava. Godine 1986. bira se za redovnog profesora Tehnološkog fakulteta za užu naučnu oblast Teorija i tehnologija bojenja i štampanja – navodi se.

Objavio je dva kapitalna udžbenika iz hemijske tekstilne tehnologije, originalno naučno delo – monografiju međunarodnog značaja. Objavio je i monografiju nacionalnog značaja, preko 120 naučnih i stručnih radova sa 5S1 liste, međunarodnog i nacionalnog značaja, u zemlji i inostranstvu, preko 20 originalnih tehničkih rešenja, dva patenta, 25 projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Naučni radovi su citirani u deset najuglednijih časopisa iz oblasti hemijske tehnologije i tekstila. Bio je mentor pri izradi oko 100 diplomskih radova na Filozofskom i Tehnološkom fakultetu, četiri magistarske teze i tri doktorske disertacije.

Boravio je na specijalističkim studijama u najpoznatijim svetskim institucijama i firmama za proizvodnju boja, hemikalija i pomoćnih sredstava.

Kao krunu svog 44-godišnjeg sveukupnog naučnog i privrednog stvaralaštva, objavio je 2001. romansiranu autobiografiju pod nazivom Kolevka od visokih brda – navodi se.

Tokom 36-godišnjeg rada u Niteksu i 40-godišnjeg rada na Univerzitetu u Nišu, bio je biran:

Za odbornika Skupštine grada Niša; za člana Saveta Univerziteta u Nišu, Naučnog odbora za pisanje Enciklopedije Niša, Saveta za razvoj Grada Niša; Prosvetnog saveta Srbije; Odbora za tehnički razvoj pri Skupštini Republike Srbije, člana Upravnog odbora Privredne komore Srbije i Jugoslavije, člana Glavnog odbora SPS-a. Takođe, biran je i za poslanika Skupštine Republike Srbije 1997–2000, za predsednika Skupštine Udruženja stvaralaca Niša Car Konstantin.

Tokom života dobio je brojne nagrade, među kojima su najviše priznanje Niteksa, Prvomajska nagrada Gradskog sindikalnog veća, Plakat Univerziteta u Nišu, orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, majske nagrade Medveđe i Sokobanje, Oktobarska nagrada Niša, najviša nagrada Privredne komore Srbije “Dan republike”, nagrada za menadžera godine 1999. Privredne komore Jugoslavije, orden rada sa zlatnim vencem, Orden Zasluge za narod sa srebrnim zracima, titule menadžera Jugoslavije i Balkana i Crnomorskog regiona i druge.

Iza sebe je ostavio suprugu Ljiljanu, profesora srednje škole, sina Igora i kći Nataliju, profesore Univerziteta u Nišu.

Komemorativni skup biće održan u sredu, 24. maja u 12 sati u velikoj sali Univerziteta u Nišu, a sahrana je u četvrtak, 25. maja u 12 sati na Novom groblju.

PREUZETO SA PORTALA: JUŽNE VESTI